Logo

Novostavba Rodinného domu

 

 

   
   
 
 
 
 
 
 


Po
pis stavebného objektu : Pasívny rodinný dom

 

Vjazd na pozemok je z južnej strany so vstupom do RD a s parkovaním pre dve auta pred RD  aj  s možnosťou parkovania pod prístreškom. Prístrešok na auto nie  je prevádzkovo prepojený s RD. Nad prístreškom je sklad v 2.NP.

Zvislú nosnú konštrukciu objektu tvoria  nosné obvodové steny z YTONG Lambda hrúbky 300 mm a nosná priečka prechádzajúca stredom objektu z tvárnic YTONG hr. 250 mm, žb stĺp na terase a žb stĺpy na prístrešok na auto. Deliace  priečky z tvárnic YTONG  hrúbky 100 mm.

Vodorovné nosné  konštrukcie – železobetónový strop nad 1.NP,  drevený trámový  strop na prístreškom na auto,  nadokenné a dverné preklady z prefabrikovaných nosníkov YTONG. Drevená konštrukcia krovu a strešná krytina Bramac.

RD je napojený na všetky inž. siete: voda, kanál, plyn, elektrika a optický kábel na internet.

Rozostavaný objekt bez interiérových omietok a podláh, bez inštalácií el., vody, UK a bez zateplenia. V 2.NP je možnosť využitia podkrovia na bývanie. Materiál na zateplenie obvodových stien (EPS  hr. 200mm) a podláh (EPS hr. 180 mm) je v cene.

 

Pozemok                          884 m2

Zastavaná plocha RD        203 m2

Úžitková plocha 1.NP        116 m2

                        2.NP          71m2

Prístrešok na auto               39m2

Vonkajšia terasa                  13m2

Cena RD s pozemkom   145 000,-€